Đề 09

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi 2:

Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 3:

Người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 4:

Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc) không được vượt quá bao nhiêu km/h?

Câu hỏi 5:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?

Câu hỏi 6:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có một làn xe cơ giới (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h?

Câu hỏi 7:

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động điều khiển xe như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 8:

Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (kể cả những xe có quyền ưu tiên) đều phải dừng lại bên phải đường của mình và trước vạch “dừng xe” tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi có báo hiệu dừng nào dưới đây?

Câu hỏi 9:

Khi người lái xe ô tô dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình, bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông?

Câu hỏi 10:

Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có được phép hay không?

Câu hỏi 11:

Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 12:

Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 13:

Người lái xe có văn hóa khi tham gia giao thông phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây?

Câu hỏi 14:

Điều khiển xe ô tô trong khu vực đông dân cư cần lưu ý điều gì dưới đây?

Câu hỏi 15:

Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô?

Câu hỏi 16:

Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Câu hỏi 17:

Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Câu hỏi 18:

Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

Câu hỏi 19:

Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 20:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 21:

Biển nào báo hiệu “Kết thúc đường đôi”?

Câu hỏi 22:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Câu hỏi 23:

Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

Câu hỏi 24:

Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

Câu hỏi 25:

Biển 3 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 26:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 27:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 28:

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu hỏi 29:

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu hỏi 30:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 31:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 32:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 33:

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 34:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 35:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

0985 543 079
Liên hệ Fanpage Thái Việt Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Thi Lý Thuyết Online
thi thử