Đề 12

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây?

Câu hỏi 2:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi 3:

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Câu hỏi 4:

Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 5:

Trên đường cao tốc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 6:

Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy định nào ghi ở dưới đây?

Câu hỏi 7:

Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt?

Câu hỏi 8:

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động điều khiển xe như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 9:

Người lái xe phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho các xe nào nêu dưới đây?

Câu hỏi 10:

Phương tiện giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi như thế nào?

Câu hỏi 11:

Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì ở dưới đây?

Câu hỏi 12:

Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì dưới đây?

Câu hỏi 13:

Người hành nghề lái xe khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp sẽ thu được kết quả như thế nào?

Câu hỏi 14:

Khi điều khiển xe ô tô rẽ phải ở chỗ đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 15:

Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ, dùng để làm gì?

Câu hỏi 16:

Biển nào cấm máy kéo?

Câu hỏi 17:

Biển nào cấm xe rẽ trái?

Câu hỏi 18:

Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

Câu hỏi 19:

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

Câu hỏi 20:

Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

Câu hỏi 21:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 22:

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 23:

Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

Câu hỏi 24:

Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?

Câu hỏi 25:

Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

Câu hỏi 26:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 27:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 28:

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 29:

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu hỏi 30:

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu hỏi 31:

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu hỏi 32:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 33:

Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 34:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 35:

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

0985 543 079
Liên hệ Fanpage Thái Việt Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Thi Lý Thuyết Online
thi thử