Đề 13

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm?

Câu hỏi 2:

Trong trường hợp đặc biệt, để được lắp đặt, sử dụng còi, đèn khác thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây?

Câu hỏi 3:

Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

Câu hỏi 4:

Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 5:

Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

Câu hỏi 6:

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?

Câu hỏi 7:

Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt?

Câu hỏi 8:

Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc) không được vượt quá bao nhiêu km/h?

Câu hỏi 9:

Khi điều khiển xe trên đường vòng, khuất tầm nhìn người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 10:

Trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm bạn phải đi ở làn đường nào?

Câu hỏi 11:

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi 12:

Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Câu hỏi 13:

Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp?

Câu hỏi 14:

Những thói quen nào dưới đây khi điều khiển xe mô tô tay ga tham gia giao thông dễ gây tai nạn nguy hiểm?

Câu hỏi 15:

Hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của ô tô?

Câu hỏi 16:

Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

Câu hỏi 17:

Biển nào cấm cấm ô tô quay đầu?

Câu hỏi 18:

Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Câu hỏi 19:

Các biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 20:

Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

Câu hỏi 21:

Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

Câu hỏi 22:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 23:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 24:

Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

Câu hỏi 25:

Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Câu hỏi 26:

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu hỏi 27:

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 28:

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu hỏi 29:

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 30:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 31:

Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu hỏi 32:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 33:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 34:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 35:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

0985 543 079
Liên hệ Fanpage Thái Việt Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Thi Lý Thuyết Online
thi thử