Đề 46

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 2:

Người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây?

Câu hỏi 3:

Người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi 4:

Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

Câu hỏi 5:

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 6:

Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đoạn đường nào dưới đây?

Câu hỏi 7:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h?

Câu hỏi 8:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?

Câu hỏi 9:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có một làn xe cơ giới (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h?

 
Câu hỏi 10:

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động điều khiển xe như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 11:

Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì ở dưới đây?

Câu hỏi 12:

Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?

Câu hỏi 13:

Người lái xe cố tình không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi dưới đây?

Câu hỏi 14:

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe lái xe mô tô hai bánh cần điều khiển tay ga như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

Câu hỏi 15:

Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ có tác dụng gì?

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Câu hỏi 17:

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Câu hỏi 18:

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Câu hỏi 19:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Câu hỏi 20:

Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Câu hỏi 21:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 22:

Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

Câu hỏi 23:

Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

Câu hỏi 24:

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Câu hỏi 25:

Vạch dưới đây có tác dụng gì?

Câu hỏi 26:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 27:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 28:

Những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu hỏi 29:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 30:

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 31:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 32:

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu hỏi 33:

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 34:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 35:

Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?

0985 543 079
Liên hệ Fanpage Thái Việt Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Thi Lý Thuyết Online
thi thử